accondiscendente


accondiscendente
që pranon, që bindet, që përputhet, që i shkon pas qejfit

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.